söndag.

Nyss hemkommen från en urban och jävlig rullskidstur. Hipsters, hundar och håligheter gjorde tillvaron sur och omöjliggjorde ett harmoniskt stakande. Här på HBH kokar jag lax och stålsätter mig för arbetsveckan. Kvarnen stod med vidöppna dörrar på Tjärhovsgatan och någon var tvungen att ta på sig ansvaret att stänga den. Därav denna gnagande skörhet jag upplever i afton. Allt ställs på sin spets. Vem är jag och varför? 

RSS 2.0